Categorie├źn

Hulpmiddelen Zorg

Hulpmiddelen in de zorg hebben een processbeschrijving gekregen, van een probleem tot aan de evaluatie van het gebruik van het geleverde hulpmiddel. Zodat voor de client de beste hulpmiddelen zorg ontstaat.
 

Wat is de procesbeschrijving hulpmiddelen zorg?

De procesbeschrijving brengt de gehele keten van activiteiten in de hulpmiddelenzorg in beeld: van het signaleren van een probleem tot aan de evaluatie van het gebruik van het geleverde hulpmiddel. De activiteiten zijn uitgewerkt in acties van cliënt en acties van zorgdeskundigen. Per activiteit is aangegeven binnen welke kaders de acties kunnen worden uitgewerkt.
 

Wat is het doel van de procesbeschrijving?

Eenheid van taal is een voorwaarde voor optimale communicatie en informatieuitwisseling tussen partijen. De procesbeschrijving creëert eenheid van taal en is daarmee een leidraad voor een uniforme informatieuitwisseling over hulpmiddelenzorg. Vanuit het oogpunt van vraaggerichtheid in de hulpmiddelenzorg is het perspectief van de cliënt leidend.
 

Voor wie is de procesbeschrijving bedoeld?

De procesbeschrijving richt zich specifiek op de organisaties van patiënten/consumenten, zorgverleners, fabrikanten, leveranciers en verzekeraars die informatie over hulpmiddelenzorg opstellen en uitdragen.
 

Hoe kan de procesbeschrijving in de praktijk worden gebruikt?

De procesbeschrijving is van belang in alle situaties waarin informatieuitwisseling over hulpmiddelenzorg plaatsvindt. Voorbeelden zijn het vervaardigen van richtlijnen, aanvraagformulieren, protocollen en regelgeving, bij het maken van cliëntenvoorlichting, bij het opstellen van productinformatie en het maken van trainingsmateriaal. Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer toepassingen te bedenken. De omschrijving van de activiteiten geldt voor elke vorm van hulpmiddelenzorg. Binnen deze activiteiten kan gefundeerd afgeweken worden van de inhoudelijke uitwerking van acties. De verscheidenheid in hulpmiddelen is immers groot (maatwerk/confectie, eenmalig/duurzaam, diverse aandoeningen en beperkingen, etc.). Het is echter noodzakelijk tenminste alle terminologie en de omschrijving van de activiteiten te gebruiken.
 

Verdere ontwikkeling van de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg

In het voorjaar van 2005 kwam de begeleidingsgroep van de procesbeschrijving bijeen om het eindproduct te accorderen. Nadat alle betrokkenen zich inhoudelijk achter de procesbeschrijving hadden geschaard, kwam de toekomst wat betreft implementatie en onderhoud ervan ter sprake. Alle partijen verklaarden de procesbeschrijving ook daadwerkelijk bij hun informatieproducten te willen gaan gebruiken. Tegelijkertijd was er brede consensus dat partijen eigenlijk van elkaars ervaringen zouden moeten leren. Terugkoppeling naar een centraal punt kan de procesbeschrijving verbeteren en bijstellen. Maar hoe organiseer je dat? Tijdens een inventariserende ronde meldden verschillende organisaties niet onwelwillend te staan ten opzichte van een rol in de implementatie en het onderhoud van de procesbeschrijving.

Tijdens een eenmalig overleg in het najaar van 2005 zijn deze partijen bijeen gekomen om onderling vast te stellen welk vervolg er aan de procesbeschrijving is te geven. Hier zijn enkele initiatieven uit voort gekomen. Duidelijk is dat de implementatie niet meer past binnen het takenpakket van het CVZ. Het CVZ zal dan ook geen sturende rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling of implementatie van de procesbeschrijving.

Meer informatie over de processbeschrijving vindt u hier.
 

Procesbeschrijving hulpmiddelen zorg

1

Probleem signaleren
Ik heb een probleem met mijn gezondheid en/of functioneren
 

2

Zorgvraag formuleren
Dit is mijn zorgvraag
 

3

Bepalen oplossingsrichting
Ik heb wel/niet een hulpmiddel nodig en ik weet welk(e) hulpmiddel(en) dat is (zijn)
Uitstappunt indien er voor gekozen wordt geen hulpmiddel toe te passen
 

4

Programma van eisen opstellen
Aan deze eisen moet mijn hulpmiddel voldoen (koppeling tussen verwachtingen (human related intended use) en productkenmerken (product related intended use))
 

5

Selecteren, uitproberen en beslissen
Dit is voor mij de beste keuze
Instappunt voor vervanging bij ongewijzigde situatie en stabiel verloop
 

6

Leveren en instrueren
Het hulpmiddel is aan mij geleverd en ik begrijp hoe ik het moet gebruiken
 

7

Gebruiken
Ik gebruik het hulpmiddel adequaat
 

8

Evalueren
Het hulpmiddel doet wat het voor mij moet doen. Ik ben in staat om problemen tijdig te onderkennen
 

Zuiverhulpmiddelen.nl voor hulpmiddelen in de zorg!

Zuiverhulpmiddelen.nl is leverancier van hulpmiddelen ter ondersteuning van velen vormen van zorg. Wij leveren hulpmiddelen aan minder valide, ziekenhuizen, zorg- en fysiotherapie instellingen en een ieder die op zoek is naar hulpmiddelen ter ondersteuning van Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL). Met zorg worden onze hulpmiddelen geselecteerd, getest en geanalyseerd. Het ontbreken aan juiste hulpmiddelen kan een grote zorg zijn voor de hulpbehoefde. Echter een bezoek aan onze website biedt u nieuwe gemaksmogelijkheden. Mede dankzij gebruikers van onze zorg hulpmiddelen, houden wij ons assortiment up-to-date en zullen wij er alles aan doen om aan uw vraag te voldoen Bij zorg hulpmiddelen kunt u denken aan onder andere rolstoelen, scootmobielen, douchestoelen, en nog meer zorg hulpmiddelen zijn toiletstoelen, loopkrukken, sta op stoel en de rollator.
Geen blogitems gevonden.
 
 
 
Daarom Zuiverhulpmiddelen.nl...
  • Veilig betalen
  • Beste Assortiment
  • Standaard hoge service
  • Snel bezorgd & afhalen
  • Eenvoudig ruilen
  • Deskundig personeel
  • Bezoek onze winkel

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM

Zuiver Zorg
Gildenstraat 1-A
3861 RG Nijkerk

Maandag 10.00 - 16.30 uur
Dinsdag 10.00 - 16.30 uur
Woensdag 10.00 - 16.30 uur
Donderdag 10.00 - 16.30 uur
Vrijdag 10.00 - 16.00 uur
Zaterdag  Gesloten
Zondag  Gesloten